Annons
Annons

Är Volvo en mansbil?

Volvo

Har du oxå lagt märke till att Volvo använder symbolen för manligt genus i sitt varumärke? Alla vet att Volvo är latin och betyder ”Jag rullar”, men varför döpte man en bil till ”Jag rullar” och varför valde de just den symbolen?
På nätet hittar jag:
AB Volvo bildades 1926 som ett dotterbolag inom SKF (Sveriges KullagerFabrik). De ursprungliga planerna för Volvo hade varit att använda det som ett bolag och varumärke för i första hand en speciell serie av kullager, avsedd för den amerikanska fordonsmarknaden.”
– Aha, ”Jag rullar” var inte tänkt att bli en bil – det var tänkt att bli en kullager för bilar!
Så blev det, men det räckte inte med den amerikanska bilmarknaden. De behövde avsättning för kullager även här i Sverige, så de beslutade att bygga en egen bil som helt enkelt fick namn efter den speciella kullagerserien.
Den första Volvobilen rullade ut ur fabriken 14 april 1927, strax efter klockan 10.00.
– Men varför valde Volvo symbolen för ”manligt genus”?
Det visar sig att symbolen är ett av den västerländska kulturens äldsta ideogram och betecknade ursprungligen planeten Mars i romarriket. Det kom då följaktligen också att stå för den romerska krigsguden Mars. Därför uppstod tidigt en relation mellan marstecknet och den metall av vilken de flesta vapen smiddes, nämligen järn.
Det kemiska tecknet för järn, är en cirkel med en pil som från ytterkanten pekar snett uppåt höger.
Symbolen för järn – Järnmärket eller Marstecknet – knöt an till det svenska stålet och den svenska järnhanteringen. Som sådant har märket symboliserat järnhantering, inte minst i Sverige, sedan urminnes tider. Järnmärket associerar till den svenska järnhanteringen; stål och styrka och har därför använts av både företag som Volvo och Bofors och en del kommuner, som Degerfors, Karlskoga och Östhammar.
Volvo AB valde således inte symbolen för manligt genus – de valde ”järnmärket” som symbol.
Då kan vi istället fråga oss: Varför i hela friden har vi valt ”järn, stål, styrka och en krigsgud” som symbol för manligt genus? Är det verkligen så vi vill att mannen ska vara? 
Annons

LÄS OCKSÅ

(70)
(0)

Kommentera


 

Annons

Laddar